ഭദ്ര വീണ്ടും വെഞ്ഞാറമൂടിന് അഭിമാനം ആകുന്നു

ഭദ്ര വീണ്ടും വെഞ്ഞാറമൂടിന് അഭിമാനം ആകുന്നു

തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടിയിൽ നടന്ന കേരള സംസ്ഥാന കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്ക്.വേണ്ടി ഒരു.സ്വർണ്ണവും ഒരു  വെങ്കലവും നേടി ദേശീയ ചാമ്പ്യഷിപ്പിന് അർഹത നേടി ഭദ്ര.എസ്. ലാൽ

വെഞ്ഞാറമൂട് ഗവ.UPS വിദ്യാർഥിനിയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഓഫീസർ  വെഞ്ഞാറ്മൂട് ഗണപതി പുരം ശ്രീശൈലത്തിൽ

ശ്രീലാൽ- ൻ്റെയും ശോഭയുടെയും മകളുമാണ്